Contact

Tel: 010-61190236

Fax: 010-61190236

Email: project@blackfin.cc

Address: Room 2701,Block B,Star City International Tower, Jiu Xian Qiao Road,Chaoyang District,Beijing,China

Zip code: 100020